Bilder från smideskursen 2010-03-06-07

Lars visar hur det skall gå till.

Det är viktigt att bladen är raka

Rätt värme och bra fyr är viktigt

Så även fikat.

Resultatet från Kursen

Till vänster oljade blad.

Till höger slipade och klara.

Bilder tagna av Bengt Nilsson